Välkommen till Rydverken

Petiga ner till tusendels millimeter

Rydverken har investerat i omfattande mätutrustningar för att kunna garantera kvaliteten ner i minsta detalj. Även när arbetstyckena är stora skall exaktheten kunna verifieras. Våra olika mätstationer håller mycket hög klass och kalibreras löpande för att garantera kvaliteten på såväl de enklaste som de mest krävande produkterna.

Mätstationerna arbetar när det är lämpligt utifrån samma digitala underlag som styrt bearbetningsmaskinerna för att säkerställa att exakt samma data följer processen hela vägen. Hela processen med samma grunddata ger förutsättningarna för optimal kvalitet.

 

När hundradelar och tusendelar kan vara skillnaden mellan succé och katastrof
 

© Rydverken 2017Rydverken på svenskaRydverken in English Verkstadsvägen 2, 362 56 Ryd, tel +46 459 38660, info@rydverken.se