Välkommen till Rydverken

Pressning - ständigt ökande resurser

Rydverken har successivt bygg upp resurser för pressning. Ytterligare ett led i utvecklingen mot högre förädlingsgrad och bättre service till våra kunder. I första hand har våra pressar varit avsedda för inpassningar och för testserier i de verktyg vi tillverkar, men används allt mer för legotillverkning.

Det kan vara ren löpande legoproduktion eller tidsbegränsade uppdrag t ex för att producera åt en kund vid en tillfällig toppbelastning eller innan den egna produktionen är uppstartad.

I en rymlig relativt nybyggd presshall utrustad med 20 tons travers och verktygsvagn för 30 tons verktyg står nu våra pressar. Hallen är byggd för snabba verktygs-byten och rationell matrialhantering.

 

Totalåtagande och legotillverkning
 

© Rydverken 2017Rydverken på svenskaRydverken in English Verkstadsvägen 2, 362 56 Ryd, tel +46 459 38660, info@rydverken.se