Välkommen till Rydverken

Verktygstillverkare sedan 1970

Grunden i Rydverken är verktygstillverkning. Denna har ständigt utvecklats och förfinats samtidigt som en integration framåt i kedjan har skett. Vår specialitet är verktyg i större format med höga krav på precision.

Idag tillverkar vi inte bara verktygen. Vi kan hantera hela kedjan fram till komplett monterade verktyg med samtliga komponenter testade. Vi inpassar och provkör i våra pressar, mäter och justerar igen om nödvändigt. Vi har också möjlighet att tillverka testserier eller producera under en övergångsperiod tills kundens egen produktion är uppbyggd. Att göra eventuella efterjusteringar medan verktygen fortfarande är kvar i vår verkstad är självfallet mycket tids- och kostnadsbesparande.

Vi är bekanta med hela kedjan fram till färdig produkt.

 

Det är skönt att veta att allting fungerar
 

© Rydverken 2017Rydverken på svenskaRydverken in English Verkstadsvägen 2, 362 56 Ryd, tel +46 459 38660, info@rydverken.se